wz

Praktikum z analytické chemie I.

Náplň: Prvních šest praktik je na kvalitativní analýzu, kde pomocí selektivních reakcí musíte určit co je v roztoku, který na začátku vyfasujete, za ionty. Druhá část praktik je zaměřena na kvantitativní analýzu a to převážně volumetrii. Při troše snahy není problém stanovit obsah zkoumaných látek ve vzorku s chybou do 3%.

Protokoly:

1: (gravimetrie) Stanovení Fe jako Fe2O3

2: (gravimetrie) Stanovení Ni diacetyldioximem

3: Alkalimetrie

4: acidimetrie

5: Chelatometrie

6: Redoxní titrace