wz

Praktikum z anorganické chemie II

RNDr. Božena Kábelová

 

Náplň: základní syntézní úlohy z oboru anorganické chemie. Obvykle příprava nějaké soli a její izolace zpravidla krystalizací. Kvalita produktu indikována  většinou samotným vzezřením a barvou, popřípadě stanovení čistoty titrací. Před praktikem musíte projít testem na PC z teorie, bezpečnosti a správnosti výpočtů.

 

protokoly:

 

1: Dusičnan olovnatý, Dihydrát trijodoolovnatanu draselného, Jodid olovnatý

 

2: Hexahydrát chloridu kobaltnatého, Chlorid amonný, stanovení jeho čistoty

 

3: Chlorid pentaamin-chlorokobaltitý, Chlorid pentaamin-nitritokobaltitý,  Chlorid pentaamin-aquakobaltitý, Chlorid pentaamin-nitrokobaltitý

 

4: Síran amonný, Pentahydrát síranu železnatého, Hexahydrát síranu amonno-železnatého

 

5: Hexahydrát síranu amonno-železnatého,  Železo a stanovení jeho hustoty pyknometricky, Kontrola čistoty Mohrovy soli

 

6: Oxid chromitý, Chroman draselný a kontrola jeho čistoty

 

7: Chroman draselný a kontrola jeho čistoty, Kontrola čistoty monohydrátu šťavelanu draselného, Dichroman draselný

 

8: Monohydrát šťavelanu draselného, Kontrola čistoty monohydrátu šťavelanu draselného, Dichroman draselný

 

9: Tetrajodortuťnatan měďný a určení teploty zvratu, Trihydrát tris(oxaláto)chromitanu draselného

 

10: Dihydrát chloridu měďnatého

 

11: Chlorečnan draselný, Kyselina trihydrogenboritá, Bengálský oheň

 

12: Oxid boritý, Trimethylester kyseliny borité