wz

Cvičení probíhá obdobně jako první díl. Příklady jsou zaměřeny na destilaci, extrakci, absorpci a úpravu vzduchu a transport vlhkosti.

12-  prostá destilace s nástřikem směsi

13- entalpické změny při destilaci a jejich bilance

14- stanovení počtu pater destilační kolony

15- diferenciální destilace aneb zlato ze švestek

16- destilace vodní parou

17- extrakce rozpouštědlem

18- absorpce plynů (bilance proudů, pracovní přímka absorbéru)

19- absorpce plynů (řešení absorbéru s náplní)

20- sušení materiálu vzduchem

21- sušení materiálu s kritickou vlhkostí

22- sorpce na aktivní uhlí

 

zpet.jpg