wz

Cvičení z chemického inženýrství I.

Ing. Jan Richter

Náplň: výpočty z oblasti hydrauliky, čerpadel, usazování částic, fluidizace, sdílení a transport tepla, parní diagramy, var kapalin, odpařování ... 

Řešené zápočtové příklady:

1. Materiálové a energetické bilance

2. Proudění, hydraulické ztráty v potrubí, místní odpory

3. Zařazení čerpadel do procesu

4. Tok vrstvou partikulárního materiálu, Filmový tok a Tok kolonou, přednáška Sedimentace 

5. Sedimentace + Fluidizace

6. Vedení tepla

7. Sdílení tepla konvekcí

8. Parní tabulky

9. Kondenzace

10. Přestup tepla při varu + Výměníky

11. Odparky