wz

Praktikum z fyziky I.

Ing. Soňa Lichovníková

 

Náplň: úlohy jsou zaměřeny na měření celé škály oborů lidského bytí jako: optika, RTG, mechanické vlastnosti materiálů, akustika, vysokofrekvenční technika, měření elektrických veličin....

 

Protokoly:

 

1: Fyzikální kyvadlo

 

2: Moment setrvačnosti z torzních kmitů a modul pružnosti v torzi

 

3: Stanovení modulu pružnosti v tahu, Teplotní roztažnost pevných těles

 

4: pohřešuje se

 

5: Studium periodického pohybu tělesa na pružině

 

6: Akustické stojaté vlnění v rezonátorech

 

7: Index lomu vybraných průhledných látek

 

8: Měření RLC obvodu

 

9: pohřešuje se

 

10: Optická mřížková konstanta a vlnová délka světla

 

11: Studium rentgenového záření

 

12: Měření účinnosti přeměny fotovoltaického článku