wz

Praktikum z makromolekulární chemie:

Náplň: Syntézy některých běžných polymerů za použití různých polymeračních principů, metody izolace a vytvrzení polymerů atd...

Protokoly:

1: Příprava polyvinylacetátu a kyseliny polyakrylové

2: Příprava PVAl alkalickou hydrolýzou PVAc

3: Příprava PVB a jeho přečištění přesrážením

4: Příprava polystyrenu emulzní polymerací a stanovení vlivu koncentrace iniciátoru na rychlost polymerace

5: a) Emulzní polymerace styrenu, b) příprava PA6,6 polykondenzací

6: a) Bloková polymerace MMA, b) příprava PMMA ze soupravy dentacryl

7: Příprava melamin-formaldehydové pryskyřice a její vytvrzení

8: Příprava fenol-formaldehydové pryskyřice a její vytvrzení

9: Příprava měkké a tvrdé PUR pěny – teoretický protokol

10: Příprava nenasyceného lineárního polyesteru

11: Vytvrzení nenasycené polyesterové pryskyřice

12: Příprava kopolymeru styren-co-maleinanhydridu a jeho hydrolýza na polymerní kyselinu.

 

Reakční schémata a mechanizmy ve formátu wmf a cdx

 

 

WebZdarma.cz

Klikni