wz

Praktikum z organické chemie I.

Ing. Marta Skoumalová

 

Náplň: úlohy jsou zaměřené na praktické provedení některých reakcí, které se probírají v rámci předmětu organická chemie I.,II., Seznámení se základy organické syntézy lišící se celkem významně např. od postupů v praktiku z anorganické chemie II., které je založeno povětšinou na tom, že se smísí dva roztoky. Protokoly do tohoto praktika jsou do značné míry již předchystané, stačí doplnit mechanizmus reakce , výpočty, odpovědět na všetečné otázky, pozorování a závěr.

 

Protokoly: 

 

1: 4-Nitroanilin

 

2: Ethylbromid a terc-Butylchlorid

 

3: Ethylacetát

 

4: 2,3-Dimethylbutan-2,3-diol  hexahydrát a 3,3-Dimethylbutan-2-on

 

5: 2-Hydroxy-1,2-difenylethanon, 1,2-difenylethan-1,2-dion a difenylhydroxyoctová kyselina

 

6: chlorbenzenn

 

7: Anhydrid cyklohex-4-en-cis-1,2-dikarboxylové kyseliny a cyklohex-4-en-cis-1,2-dikarboxylová kyselina

 

8: N-(4-Hydroxyfenyl)acetamid a N-(4-ethoxyfenyl)acetamid

 

9: 1-[4-(Fenylazo)fenylazo]-2-hydroxy-naftalen-3,6-disulfonát sodný (Ponceau SS, Kyselá červeň 150)

 

10: b-Nitrostyren a 1,5-Difenylpenta-1,4-dien-3-on

 

11: Difenylmethanol (Benzhydrol)

 

12: úlohu jsem přeskočil (dělá se 11 úloh z 12)